Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao


chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí
lớp học kế toán excel

lop hoc ke toan may excel

Tổng Hợp Toàn Bộ Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài 1: Giới Thiệu Chương Trình Microsoft Excel


Bài 2: Hàm Điều Kiện IF


Bài 3: Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or

Xem toàn bộ bài giảng 

Video học excel từ cơ bản tới nâng cao

Bài 11: Bài Tập Ôn Tổng Hợp

http://www.mediafire.com/?03dxmdgcu9gpv92

Leave a Comment

<