Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao


chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí
lớp học kế toán excel

lop hoc ke toan may excel

Tổng Hợp Toàn Bộ Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài 1: Giới Thiệu Chương Trình Microsoft Excel


Bài 2: Hàm Điều Kiện IF


Bài 3: Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or


Bài 4: Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID Hàm SumIf
http://www.youtube.com/watch?v=TA8klSGm2YI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N_pkg-MEo2g&feature=related
Bài 5: Hàm Int,Hàm Mod,Hàm Do Tìm Vlookup
http://www.youtube.com/watch?v=zTOtdDD7jk8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uQ9D-wd6CS8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5dUYJoX3I-g&feature=related
Bài 6: Hàm Value,Hàm Vlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/8/FD4qaVL8K4w
http://www.youtube.com/watch?v=qFfcT9aQS3g&feature=related
Bài 7: Hàm Hlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/6/9cCyaLnTI6k
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/5/4T2Dyy6nlyY
Bài 8: Ôn Tập Hàm Vlookup,Hlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/4/059HU8OZeFE
Bài 9: Sử Dụng Chức Năng Advanced Filter Để Rút Trích Dử Liệu
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/3/rCMXumbyhF4
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/2/dNqQyFfeHls
Bài 10: Hàm Index,Hàm Match,Hàm Dsum
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/1/pWwZM1xAhoA
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/0/Fp4kLgBT4zk
Bài 11: Bài Tập Ôn Tổng Hợp

http://www.mediafire.com/?03dxmdgcu9gpv92

None found.