Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao


khuyen mai moi Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
113 Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

lop hoc ke toan may excel

Tổng Hợp Toàn Bộ Video Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bài 1: Giới Thiệu Chương Trình Microsoft Excel


Bài 2: Hàm Điều Kiện IF


Bài 3: Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or


Bài 4: Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID Hàm SumIf
http://www.youtube.com/watch?v=TA8klSGm2YI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N_pkg-MEo2g&feature=related
Bài 5: Hàm Int,Hàm Mod,Hàm Do Tìm Vlookup
http://www.youtube.com/watch?v=zTOtdDD7jk8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uQ9D-wd6CS8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5dUYJoX3I-g&feature=related
Bài 6: Hàm Value,Hàm Vlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/8/FD4qaVL8K4w
http://www.youtube.com/watch?v=qFfcT9aQS3g&feature=related
Bài 7: Hàm Hlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/6/9cCyaLnTI6k
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/5/4T2Dyy6nlyY
Bài 8: Ôn Tập Hàm Vlookup,Hlookup
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/4/059HU8OZeFE
Bài 9: Sử Dụng Chức Năng Advanced Filter Để Rút Trích Dử Liệu
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/3/rCMXumbyhF4
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/2/dNqQyFfeHls
Bài 10: Hàm Index,Hàm Match,Hàm Dsum
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/1/pWwZM1xAhoA
http://www.youtube.com/user/vuquangtruongvt#p/u/0/Fp4kLgBT4zk
Bài 11: Bài Tập Ôn Tổng Hợp

http://www.mediafire.com/?03dxmdgcu9gpv92

None found.