Phần mềm kế toán Misa 2012 crack


khuyen mai moi Phần mềm kế toán Misa 2012 crack

Phần mềm kế toán Misa 2012 crack

phần mềm kế toán misa Phần mềm kế toán Misa 2012 crack

Học kế toán máy trên misa

Link download phần mềm kế toán misa

Hướng dẫn crack:
1/ Cài đặt misa sme.net 2012 r5 setup
2/ copy file MISA SME.NET 2012.exe trong file nén patch misa 2012 r5.rar theo đường dẫn:
C:\MISA Group\MISA SME.NET 2012\MISA SME.NET 2012 Client\bincopy file MISA.SME.LicenseManager2012.exe va file Lic theo đường dẫn:
C:\MISA Group\MISA SME.NET 2012\MISA SME.NET 2012 Server\Bin
3/ Mở file MISA.SME.LicenseManager2012.exe để đăng ký file LIC kèm theo
khởi động chương trình misa và tạo dữ liệu.
None found.