Phần mềm kế toán Misa 2012 crack


chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Phần mềm kế toán Misa 2012 crack

phần mềm kế toán misa

Học kế toán máy trên misa

Link download phần mềm kế toán misa

Hướng dẫn crack:
1/ Cài đặt misa sme.net 2012 r5 setup
2/ copy file MISA SME.NET 2012.exe trong file nén patch misa 2012 r5.rar theo đường dẫn:
C:\MISA Group\MISA SME.NET 2012\MISA SME.NET 2012 Client\bincopy file MISA.SME.LicenseManager2012.exe va file Lic theo đường dẫn:
C:\MISA Group\MISA SME.NET 2012\MISA SME.NET 2012 Server\Bin
3/ Mở file MISA.SME.LicenseManager2012.exe để đăng ký file LIC kèm theo
khởi động chương trình misa và tạo dữ liệu.

Leave a Comment

<