Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán


chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán

Từ điển này cung cấp một vốn từ vựng cơ bản của thuật ngữ sử dụng trong kế toán, tài chính và đầu tư cho các tài khoản công ty, bảng cân đối và định giá chứng khoán. Đây là tài liệu lý tưởng cho sinh viên kế toán và cho những ai cần kiểm tra ý nghĩa của một thuật ngữ chuyên ngành, từ những người làm việc trong những doanh nghiệp có thể không được làm kế toán chuyên nghiệp để dịch và hiểu thuật ngữ chuyên ngành đến những đối tượng đang học tiếng anh như một ngôn ngữ giao tiếp thứ hai

từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán

Bạn download tại đây

Leave a Comment

<